Velkommen til matriarklejr nr. 1 Sara I.O.O.F.

Alle søstre i distrikt 9 har mulighed for optagelse i Matriarklejr nr. 1 Sara, når de i 12 måneder har været

besiddelse af logens højeste grad.

Matriarklejr nr. 1 Sara har pr. 1. januar 2019 156 medlemmer, som er kaldet fra alle 9 søsterloger i distriktet. 

 

Matriarklejren er en vandrelejr, forstået således, at møderne holdes på skift i distriktets forskellige logehuse. 

Matriarklejr nr. 1 Sara holder normalt sine møder den 3. lørdag i måneden i perioden  fra september til maj.

 

Kontingentet er for 2019 kr. 440,00

Desuden betales kr. 600,00 ved tildeling af hver de tre grader:

Troens Grad, Håbets Grad og Barmhjertighedens Grad.

Graderne tildeles med ca. et års mellemrum, forudsat man deltager flittigt i lejrens møder.

Efter tildeling af Barmhjertighedens Grad overrækkes lejrringen uden beregning. 

 

Man skal påregne  udgifter til fortæring og transport til møderne