Historie

Tanken om en Rebekkalejr, som det tidligere hed, havde været på tale i en del år, da der ved Storlogemødet i 1976

blev vedtaget en principbeslutning om, at der skulle indføres Rebekkalejre i Danmark.

Det var en stor begivenhed, for Danmark var det første land udenfor Amerika, der nu ville indføre Rebekkalejre.

Principbeslutningen resulterede i, at daværende søster deputeret storsire Grethe Turley

udpegede 3 søstre fra Rebekkaloge nr. 53 Debora, søster eksvicerådspræsident Erna Boysen,

søster distriktsdeputeret storsire Inger Langballe og søster overmester Lotte Mougaard

til at udarbejde hele strukturen i en Rebakkalejr.

 

Rebekkalejren skulle have et navn, og blandt mange forslag, valgte man navnet Sara.

Da Bibelens Sara var stammoder til et stort og udvalgt stammefolk, var håbet, at den

allerførste lejr kunne blive stammoder til mange følgende Rebekkalejre, hvilket kom

til at passe.

 

Lejr nr. 1 Sara blev institueret den 27. januar 1979

 

Inskriptionen på lejrtæppet er hentet fra Salmernes bog:

"Dit ord er en lygte for min fod og et lys på min sti"